Δραστηριότητες

Πωλήσεις Ακινήτων (κτήρια κατοικιών, γραφεία, καταστήματα)

Αξιοποίηση του Οικοπέδου σας (αγορά, πώληση, αντιπαροχή)

Συμβολή στην επιλογή και αναζήτηση βέλτιστου Στεγαστικού Δανείου

(συνεργαζόμενος μηχανικός τραπεζών)

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων

Σύγχρονος Σχεδιασμός – Προκοστολόγηση και ακριβής Χρονικός Προγραμματισμός έργου – Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και αξιόπιστων υλικών – Εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων και υπηρεσίες συντήρησης – Παράδοση « με το κλειδί στο χέρι »

Κατασκευή Δημοσίων Έργων (Οικοδομικά, Υδραυλικά, Έργα Οδοποιίας, Βιομηχανικά Ενεργειακά)

Μελέτες Δημοσίου (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά, Τοπογραφικά)

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Μελέτη των έργων από την αρχική προμελέτη μέχρι την τελική μελέτη εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών, έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων

Ολοκληρωμένες προτάσεις ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Αποκατάσταση όψεων – Εσωτερική Διακόσμηση. Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΠΕΑ) (απαραίτητο για ενοικίαση – μεταβίβαση ακινήτων)
Εξωτερική θερμομόνωση – Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά πλαίσια διπλών υαλοπινάκων – Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα – Εγκατάσταση ηλιακoύ θερμοσίφωνα – Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχειών – Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

Εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών – Διαγραμμάτων

Ευρωπαικά Προγράμματα (Σύμβουλοι Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου – ΕΣΠΑ)